fbpx

Bồn Cầu INAX 1 Khối

 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-969VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-969VN:

  • Kích thước:  653 x 394 x 727 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Kiểu xả Siphon 2 mức: 6.0L/4.0L
  • Đã bao gồm đế thải nước
  • Bao gồm van khóa nước
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 4,335,000 VNĐ4,950,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-969VN

  Giá: 4,335,000 VNĐ4,950,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-832VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-832VN:

  • Kích thước:  746 x 376 x 792 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Kiểu xả Siphon 2 mức: 4.5L/3.0L
  • Đã bao gồm đế thải nước
  • Bao gồm van khóa nước
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 5,820,000 VNĐ6,500,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-832VN

  Giá: 5,820,000 VNĐ6,500,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-959VAN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-959VN:

  • Kích thước:  760 x 380 x 636 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả: 2 chế độ xả nhấn 6.5L/4.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước PT-17V-01
  • Bao gồm van khóa nước A-703-6
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 6,180,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-959VAN

  Giá: 6,180,000 VNĐ/bộ
 • Bàn Cầu 1 Khối INAX AC-939VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-939VN:

  • Kích thước:  655 x 393 x 741 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả: 2 chế độ xả nhấn 6.0L/4.0L
  • Đã bao gồm đế thải nước PT-17V-02
  • Bao gồm van khóa nước A-703-6
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 7,680,000 VNĐ/bộ

  Bàn Cầu 1 Khối INAX AC-939VN

  Giá: 7,680,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-991VRN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-991VRN:

  • Kích thước:  760 x 380 x 636 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả: xả Siphone 6.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước T-91V​
  • Bao gồm van khóa nước A-703-6
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 8,250,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-991VRN

  Giá: 8,250,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-900VRN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-900VRN:

  • Kích thước: 760 x 380 x 636mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả Siphon 2 mức: 6.0L/4.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước T-91V
  • Bao gồm van khóa nước A-703-6
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 8,390,000 VNĐ/㎡

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-900VRN

  Giá: 8,390,000 VNĐ/㎡
 • BÀN CẦU 1 KHỐI INAX AC-918VRN (nắp CF-918VS)

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-918VRN:

  • Kích thước:  665 x 400 x 778 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả: 2 chế độ xả nhấn 5.0L/3.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước PT-17V-01
  • Bao gồm van khóa nước A-703-6
  • Nắp CF-918VS​ – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 8,940,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1032VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-1032VN:

  • Kích thước:  809 x 372 x 605 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Kiểu xả Siphon 2 mức: 5.0L/3.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước
  • Bao gồm van khóa nước
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 8,995,000 VNĐ12,000,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1032VN

  Giá: 8,995,000 VNĐ12,000,000 VNĐ/bộ
 • BÀN CẦU 1 KHỐI INAX AC-909VRN-1 (nắp CF-3000VS)

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-909VRN-1:

  • Kích thước:  778 x 400 x 665 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả: 2 chế độ xả nhấn 5.0L/3.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước PT-17V-01
  • Bao gồm van khóa nước A-703-6
  • Nắp CF-3000VS​ – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 9,650,000 VNĐ/bộ
 • BÀN CẦU 1 KHỐI INAX AC-909VRN (nắp CF-918VS)

  • Kích thước: 778 x 400 x 665 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả: 2 chế độ xả nhấn 5.0L/3.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước PT-17V-01
  • Bao gồm van khóa nước A-703-6
  • Nắp CF-918VS​ – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 9,750,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1017VRN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-1017VRN:

  • Kích thước:  805 x 400 x 588 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả: xả Siphon 6.0L
  • Đã bao gồm đế thải nước TR-SS
  • Bao gồm van khóa nước LF-3VK
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 11,520,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1017VRN

  Giá: 11,520,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1052VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-1052VN:

  • Kích thước:  739 x 360 x 658 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Kiểu xả Siphon 2 mức: 4.5L/3.0L
  • Đã bao gồm đế thải nước
  • Bao gồm van khóa nước
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 11,711,000 VNĐ16,000,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1052VN

  Giá: 11,711,000 VNĐ16,000,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1008VRN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-1008VRN:

  • Kích thước:  805 x 400 x 588 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Chế độ xả: xả 2 nhấn Siphon 6.0L/4.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước TR-SS
  • Bao gồm van khóa nước LF-3VK
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 11,740,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1008VRN

  Giá: 11,740,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1035VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-1035VN:

  • Kích thước:  809 x 475 x 615 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Kiểu xả Siphon nút nhấn: 5.0L/3.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước T-93V
  • Bao gồm van khóa nước LF-3VK
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 14,610,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1035VN

  Giá: 14,610,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1135VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-1135VN:

  • Kích thước:  809 x 475 x 615 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Kiểu xả Siphon tay gạt: 5.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước T-93V
  • Bao gồm van khóa nước LF-3VK
  • Nắp đóng êm CF-3003VS – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 14,910,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-1135VN

  Giá: 14,910,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-2700VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-2700VN:

  • Kích thước:  810 x 424 x 642 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Kiểu xả Siphon nút nhấn: 6.5L/4.5L
  • Đã bao gồm đế thải nước TR-SS
  • Bao gồm van khóa nước LF-3VK
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 16,910,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-2700VN

  Giá: 16,910,000 VNĐ/bộ
 • Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-4005VN

  Thông số kĩ thuật của Bàn Cầu AC-4005VN:

  • Kích thước:  780 x 518 x 623 mm (Dài x Rộng x Cao)
  • Tâm xả: 300 mm
  • Hệ thống xả: Xả thẳng
  • Kiểu xả Siphon tay gạt: 5.0L
  • Đã bao gồm đế thải nước T-93V
  • Bao gồm van khóa nước LF-3VK
  • Nắp đóng êm – có thể kết hợp với nắp điện tử, nắp rửa cơ
  • Màu sắc: Trắng
  Giá: 18,830,000 VNĐ/bộ

  Bồn Cầu 1 Khối INAX AC-4005VN

  Giá: 18,830,000 VNĐ/bộ

Gạch Xinh cung cấp các loại bồn cầu INAX 1 khối chính hãng, chất lượng

Bồn cầu 1 khối là kiểu bồn cầu có két nước gắn liền với thân bồn cầu thành 1 khối thống nhất, một số người còn gọi bồn cầu 1 khối là bồn cầu liền khối.

Thiết kế bắt mắt với két nước và bồn cầu đi liền một khối, những mẫu bồn cầu Inax thuộc dòng 1 khối giúp người dùng dễ dàng vệ sinh lau chùi hơn vì không có khe rãnh bám bụi. Dòng sản phẩm này hiện rất được ưa chuộng tại Gạch Xinh.

Các loại bồn cầu INAX 1 khối mà chúng tôi cung cấp

Tất cả các mẫu bồn cầu INAX 1 khối đều có các tính năng sau:

 1. Bồn cầu kết hợp với nắp đóng êm hiện đại dễ dàng cho việc tháo nắp và sử dụng
 2. Ứng dụng công nghệ ECO-X hiện đại giúp xả rửa mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nước tối ưu.
 3. Tay gạt kiểu mới, nắp đóng êm
 4. Khả năng tiết kiệm nước tối ưu (lên tới 5L)
 5. Kiểu dáng sang trọng thích hợp với phòng tắm cao cấp, mang phong cách hiện đại
 6. Đã bao gồm van vặn khóa A-703-4, đế thải nước T-93V

Ngoài sản phẩm bồn cầu treo tường INAX, Gạch Xinh còn cung cấp 3 loại bồn cầu khác như:

 • Bồn cầu 2 khối INAX
 • Nắp bồn cầu INAX
 • Bồn cầu treo tường INAX

Vì sao quý khách hàng nên mua bàn cầu 1 khối Inax tại Gạch Xinh?

Thứ nhất, kích thước của những mẫu bồn cầu này khá lớn nên khi sử dụng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chi phí phải trả cho nước dùng vệ sinh sẽ nhiều hơn đâu nhé. Nhờ ứng dụng công nghệ tiết kiệm nước rất hiệu quả, bồn cầu Inax 1 khối đã không hề làm người dùng phải thất vọng với những giá trị mà nó mang lại.

Nhưng bạn cũng cần phải chú ý bởi với kích cỡ hơi lớn của những chiếc bồn cầu 1 khối Inax có thể sẽ khiến không gian của phòng tắm, nhà vệ sinh trở nên chật chội, vướng víu hơn. Hãy cân nhắc kỹ trước khi lắp đặt bạn nhé.

Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong lúc tính toán diện tích cũng như cách bố trí bồn cầu Inax 1 khối sao cho hợp lý, bạn hãy gọi ngay Hotline để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Ngoài ra một điểm cộng nữa mà bạn nên tìm hiểu qua đó là hệ thống xả xi-phông cực sạch và êm của dòng sản phẩm này.

Tuy nhiên để đảm bảo hệ thống này phát huy tối đa hiệu năng thì hầm và ống thông hơi nhất định phải thông thoáng, vì xả xi-phông là nhờ vào lực hút để loại bỏ chất bẩn.

Nhìn chung, nếu đăng ký mua và lắp đặt trọn gói tại Gạch Xinh thì bạn sẽ không phải lo lắng về những vấn đề như thế này. 

Gạch Xinh phân phối giá bồn cầu nắp 1 khối inax cạnh tranh nhất.

Chính sách bán hàng của Gạch Xinh

 1. Cam kết toàn bộ sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng, chất lượng, có tuổi thọ cao đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
 2. Đền bù 200% nếu quý khách hàng phát hiện chúng tôi bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
 3. Thời gian bảo hành sản phẩm từ 1 – 2 năm (tùy từng sản phẩm mà chế độ bảo hành và hậu mãi sẽ khác nhau).
 4. Hỗ trợ khách hàng khắc phục trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất.
 5. Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết; mua hàng tại Gạch Xinh chỉ có lợi trở lên! 

Menu chính

Logo Web1