fbpx

Chậu Rửa Mặt VIGLACERA

 • Bộ Lavabo Treo Tường + Chân Chậu VTL2/VI1T

  Thông số kĩ thuật của Bộ Chậu VIGLACERA VTL2/VI1T:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo treo tường
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Phù hợp với vòi:
   + Vòi lạnh: VG106 dùng cùng bộ xả VGSP4
   + Vòi nóng lạnh: VSD104 , VG114 dùng cùng bộ xả VGSP4
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 800,000 VNĐ/bộ
 • Bộ Lavabo Treo Tường + Chân Chậu VTL2/BS503

  Thông số kĩ thuật của Bộ Chậu VIGLACERA VTL2/BS503:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo treo tường
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Phù hợp với vòi:
   + Vòi lạnh: VG106 dùng cùng bộ xả VGSP4
   + Vòi nóng lạnh: VSD104 , VG114 dùng cùng bộ xả VGSP4
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 800,000 VNĐ/bộ
 • Chậu Lavabo Bàn Đá V29

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA V29:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 520 x 385 x 157mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG141, VG112, VG143
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 800,000 VNĐ950,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá V29

  Giá: 800,000 VNĐ950,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá V28

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA V28:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 530 x 330 x 157mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG141.1, VG143.1, VG126, VG125
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 850,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá V28

  Giá: 850,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá V26

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA V26:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 440 x 440 x 162mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG105, VG111, VG1023
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 850,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá V26

  Giá: 850,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá V25

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA V25:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước:  450 x 320mm (Rộng x Dài)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG143.1, VG141.1
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 850,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá V25

  Giá: 850,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Đặt Âm Dương Vành CD1

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CD1:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo âm bàn dương vành
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 445 x 513 x 197mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 900,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Dương Vành V27

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA V27:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt dương vành
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 450 x 320 x 157mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG141.1, VG143.1, VG125, VG126
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 950,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Dương Vành V27

  Giá: 950,000 VNĐ/cái
 • Bộ Lavabo Treo Tường + Chân Chậu BS409/BS502

  Thông số kĩ thuật của Bộ Chậu VIGLACERA BS409/BS502:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo treo tường
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Phù hợp với vòi:
   + Vòi lạnh: VG106 dùng cùng bộ xả VGSP4
   + Vòi nóng lạnh: VSD104 , VG114 dùng cùng bộ xả VGSP4
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 950,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá V42M

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA V42M:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 505 x 460 x 150mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG112, VG1023, VG114, VG111.
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,050,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá V42M

  Giá: 1,050,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá CD20

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CD20:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 418 x 399 x 170mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG119.1, VG1028M.1
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,050,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá CD20

  Giá: 1,050,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Dương Vành Bàn Đá CD21

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CD21:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt dương vành bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 632 x 444 x 231mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023M, VG111, VSD1012
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,050,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Dương Vành Bàn Đá CD21

  Giá: 1,050,000 VNĐ/cái
 • Bộ Lavabo Treo Tường + Chân Chậu V39

  Thông số kĩ thuật của Bộ Chậu VIGLACERA V39:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo treo tường
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,050,000 VNĐ1,130,000 VNĐ/cái

  Bộ Lavabo Treo Tường + Chân Chậu V39

  Giá: 1,050,000 VNĐ1,130,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Đặt Âm CA2

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CA2:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo âm bàn
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 425 x 530 x 205mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,100,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Đặt Âm CA2

  Giá: 1,100,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá CD16

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CD16:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 404 x 585 x 148mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,100,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá CD16

  Giá: 1,100,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá V72

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA V72:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 365 x 490 x 132mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,150,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá V72

  Giá: 1,150,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá CD19

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CD19:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 426 x 426 x 150mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023, VG111, VG168, VG119
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,150,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá CD19

  Giá: 1,150,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá CD6

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CD6:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 465 x 465 x 200mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,200,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá CD6

  Giá: 1,200,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Đặt Bàn BS415

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA BS415:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 525 x 420 x 186mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1028M.1, VG1023M.1, VG119.1
   – Mặt bàn sứ BS875 (KT: 750x500mm)
   – Mặt bàn sứ BS860 (KT: 600x450mm)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,200,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Đặt Bàn BS415

  Giá: 1,200,000 VNĐ/cái
 • Bộ Lavabo Treo Tường + Chân Chậu CD50

  Thông số kĩ thuật của Bộ Chậu VIGLACERA CD50:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo treo tường
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Phù hợp với vòi:
   + Vòi lạnh: VG106 dùng cùng bộ xả VGSP4+
   + Vòi nóng lạnh: VSD104 , VG114 dùng cùng bộ xả VGSP4
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,200,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá CD15

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CD15:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước:  354 x 575 x 147mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,250,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá CD15

  Giá: 1,250,000 VNĐ/cái
 • Chậu Lavabo Bàn Đá CD17

  Thông số kĩ thuật của Chậu VIGLACERA CD17:

  • Loại sản phẩm: Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá
  • Không bao gồm phụ kiên ( vòi, bộ xả…)
  • Kích thước: 415 x 613 x 135mm (Rộng x Dài x Cao)
  • Màu sắc: Màu trắng
  • Công nghệ: Italy
  • Sản xuất tại Việt Nam
  Giá: 1,300,000 VNĐ/cái

  Chậu Lavabo Bàn Đá CD17

  Giá: 1,300,000 VNĐ/cái

Chậu rửa mặt Viglacera là thiết bị vệ sinh mà chắc chắn ai cũng cần phải có cho phòng tắm. Đây không phải là thiết bị duy nhất có thể làm tăng thêm vẻ đẹp cho phòng tắm gia đình nhưng sở hữu chậu rửa mặt đẹp lại giúp hoàn thiện không gian phòng tắm.

Các loại chậu rửa mặt Viglacera mà chúng tôi cung cấp

Để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu mã, giá cả, mời quý khách tham khảo thêm các sản phẩm trong danh mục này.

Chúng tôi tin là mẫu mã đẹp mắt cùng giá cả phải chăng của những mẫu chậu rửa mặt này sẽ khiến các bạn hài lòng.

Ngoài sản phẩm chậu rửa mặt thương hiệu Viglacera, Gạch Xinh còn cung cấp 3 loại chậu lavabo khác như:

 • Chậu âm bàn VIGLACERA
 • Chậu dương bàn VIGLACERA
 • Chậu treo tường VIGLACERA

Vì sao quý khách hàng nên mua chậu rửa mặt Viglacera tại Gạch Xinh?

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của sản phẩm chậu rửa lavabo Viglacera chính là mẫu mã phong phú, kiểu dáng đa dạng,…để đảm bảo bạn có sự lựa chọn phù hợp nhất với không gian phòng tắm nhà mình.

Do không phải không gian nào cũng đủ rộng để lắp đặt chậu rửa có kích thước bạn mong muốn nên đây cũng là yếu tố cần lưu ý.

Kích thước của chậu rửa lavabo được chọn phải đảm bảo có sự hài hòa và thống nhất với phòng tắm: Đối với phòng tắm không gian lớn thì nên chọn kích thước chậu rửa mặt lớn và ngược lại với phòng tắm nhỏ thì nên chọn chậu rửa kích thước nhỏ.

Cách lựa chọn này sẽ tạo cho tổng thể không gian sự cân đối. Giá chậu rửa Viglacera tốt nhất tại cửa hàng Gạch Xinh.

Bạn có thể chọn kiểu dáng chậu rửa mặt Viglacera thích hợp với diện tích phòng dựa vào gợi ý dưới đây

 1. Diện tích phòng tắm rộng: Với không gian phòng tắm rộng, bạn có thể lựa chọn kiểu chậu lavabo Viglacera tùy ý theo sở thích và ý muốn cũng đều phù hợp.
 2. Diện tích phòng tắm hẹp: Bạn nên chọn mẫu chậu rửa mặt có thiết kế dạng hình bán nguyệt hay hình tròn để lắp đặt vào góc phòng, tiết kiệm không gian cho phòng tắm hẹp hiệu quả.
 3. Hình dạng phòng tắm vuông vắn: Bạn nên lựa chọn chậu rửa được thiết kế với đường cong mềm mại như hình bầu dục hay hình tròn.
 4. Phòng tắm hơi lệch, không vuông vắn: Các mẫu lavabo Viglacera hình vuông sẽ tạo không gian phòng tắm nhà bạn cân đối hơn.

Chính sách bán hàng của Gạch Xinh

 1. Cam kết toàn bộ sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng, chất lượng, có tuổi thọ cao đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
 2. Đền bù 200% nếu quý khách hàng phát hiện chúng tôi bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
 3. Thời gian bảo hành sản phẩm từ 1 – 2 năm (tùy từng sản phẩm mà chế độ bảo hành và hậu mãi sẽ khác nhau).
 4. Hỗ trợ khách hàng khắc phục trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất.
 5. Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết; mua hàng tại Gạch Xinh chỉ có lợi trở lên! 

Menu chính

Logo Web1