fbpx

Gạch ốp tường men Ceramic

 • Gạch Viglacera 30×45 TPV4500

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4500: 

  • Kích thước: 30 x 45cm
  • Quy chuẩn: 1 thùng = 7 viên =~ 1m2
  • Chức năng: Lát Nền
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhẵn
  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4500

  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2
 • Gạch Viglacera 30×45 TPV4507

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4507: 

  • Kích thước: 30 x 45cm
  • Quy chuẩn: 1 thùng = 7 viên =~ 1m2
  • Chức năng: Lát Nền
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhẵn
  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4507

  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2
 • Gạch Viglacera 30×45 TPV4509

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4509: 

  • Kích thước: 30 x 45cm
  • Quy chuẩn: 1 thùng = 7 viên =~ 1m2
  • Chức năng: Lát Nền
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhẵn
  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4509

  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2
 • Gạch Viglacera 30×45 TPV4510

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4510: 

  • Kích thước: 30 x 45cm
  • Quy chuẩn: 1 thùng = 7 viên =~ 1m2
  • Chức năng: Lát Nền
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhẵn
  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4510

  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2
 • Gạch Viglacera 30×45 TPV4511

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4511: 

  • Kích thước: 30 x 45cm
  • Quy chuẩn: 1 thùng = 7 viên =~ 1m2
  • Chức năng: Lát Nền
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhẵn
  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2

  Gạch Viglacera 30×45 TPV4511

  Giá: 96,000 VNĐ108,000 VNĐ/m2
 • Gạch Gradona 25×40 QAV 25010

  Gạch Gradona QAV-25010: 

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Quy Chuẩn: 11 viên/1 thùng = 1,1m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Viền Xanh
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng
  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2

  Gạch Gradona 25×40 QAV 25010

  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2
 • Gạch Gradona 25×40 QAV 25013

  Gạch Gradona QAV-25013: 

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Quy Chuẩn: 11 viên/1 thùng = 1,1m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Viền Đỏ
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng
  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2

  Gạch Gradona 25×40 QAV 25013

  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2
 • Gạch Gradona 25×40 QAV 25015

  Gạch Gradona QAV-25015: 

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Quy Chuẩn: 11 viên/1 thùng = 1,1m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Viền Xanh
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng
  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2

  Gạch Gradona 25×40 QAV 25015

  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2
 • Gạch Gradona 25×40 QAV 25019

  Gạch Gradona QAV-25019: 

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Quy Chuẩn: 11 viên/1 thùng = 1,1m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Viền Xanh
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng
  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2

  Gạch Gradona 25×40 QAV 25019

  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2
 • Gạch Gradona 25×40 QAV 25014

  Gạch Gradona QAV-25014: 

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Quy Chuẩn: 11 viên/1 thùng = 1,1m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Viền Xanh
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng
  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2

  Gạch Gradona 25×40 QAV 25014

  Giá: 99,000 VNĐ109,000 VNĐ/m2
 • Gạch Gradona 25×40 KQA 25016

  Gạch Gradona KQA-25016: 

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Quy Chuẩn: 11 viên/1 thùng = 1,1m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng
  Giá: 120,000 VNĐ135,000 VNĐ/m2

  Gạch Gradona 25×40 KQA 25016

  Giá: 120,000 VNĐ135,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 40X80 4508 (Bộ 4506-4507-4508)

  CATALAN 40X80 4508 (Bộ 4506-4507-4508)

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 120,000 VNĐ/m2
 • 2540CARARAS001

  Gạch Đồng Tâm 2540CARARAS001:

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch ốp tường Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 121,000 VNĐ141,000 VNĐ/m2

  2540CARARAS001

  Giá: 121,000 VNĐ141,000 VNĐ/m2
 • 25400

  Gạch Đồng Tâm 25400:

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch ốp tường Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 129,000 VNĐ150,000 VNĐ/m2

  25400

  Giá: 129,000 VNĐ150,000 VNĐ/m2
 • 2540CARARAS002

  Gạch Đồng Tâm 2540CARARAS002:

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 129,000 VNĐ150,000 VNĐ/m2

  2540CARARAS002

  Giá: 129,000 VNĐ150,000 VNĐ/m2
 • 2540TAMDAO001

  Gạch Đồng Tâm 2540TAMDAO001:

  • Kích thước: 25 x 40 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch ốp tường Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 129,000 VNĐ150,000 VNĐ/m2

  2540TAMDAO001

  Giá: 129,000 VNĐ150,000 VNĐ/m2
 • TL01

  Gạch Đồng Tâm TL01:

  • Kích thước: 20 x 20 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 140,000 VNĐ163,000 VNĐ/m2

  TL01

  Giá: 140,000 VNĐ163,000 VNĐ/m2
 • TL03

  Gạch Đồng Tâm TL02:

  • Kích thước: 20 x 20 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Xanh
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 140,000 VNĐ163,000 VNĐ/m2

  TL03

  Giá: 140,000 VNĐ163,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36005 (Bộ B05-06)

  Gạch TTC 30×60 WB36005 – Thuộc bộ gạch WB05-06 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng.
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch B05-06 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36005

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36006

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36005

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33006

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36006 (Bộ B05-06)

  Gạch TTC 30×60 WB36006 – Thuộc bộ gạch WB05-06 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng.
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch B05-06 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36005

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36006

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36005

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33006

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36031 (Bộ B31-32)

  Gạch TTC 30×60 WB36031 – Thuộc bộ gạch WB31-32 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB31-32 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36031

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36032

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36031

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33032

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36032 (Bộ B31-32)

  Gạch TTC 30×60 WB36032 – Thuộc bộ gạch WB31-32 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xanh Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB31-32 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36031

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36032

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36031

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33032

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36037 (Bộ B37-38)

  Gạch TTC 30×60 WB36037 – Thuộc bộ gạch WB37-38 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu – Kem
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC WB37-38 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36037

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36038

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36037

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33038

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36038 (Bộ B37-38)

  Gạch TTC 30×60 WB36038 – Thuộc bộ gạch WB37-38 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC WB37-38 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36037

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36038

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36037

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33038

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • WB36053 (Bộ TTC WB53-54)

  Gạch TTC 30×60 WB36053 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Ghi – Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B53-54 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36053

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36054

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36053

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33054

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2

  WB36053 (Bộ TTC WB53-54)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • WB36054 (Bộ TTC WB53-54)

  Gạch TTC 30×60 WB36054 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Ghi – Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B53-54 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36053

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36054

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36053

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33054

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2

  WB36054 (Bộ TTC WB53-54)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Giá: 145,000 VNĐ/m2

  WB36058 (Bộ TTC B57-68)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • WB36052 (Bộ TTC WB51-52)

  Gạch TTC 30×60 WB36052 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng – Kem
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B51-52 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36051

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36052

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36051

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33052

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2

  WB36052 (Bộ TTC WB51-52)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 30X60 3625

  CATALAN 30X60 3625

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng, Đỏ
  • Bề Mặt: Bóng Kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 150,000 VNĐ/m2

  CATALAN 30X60 3625

  Giá: 150,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 30X60 3626

  CATALAN 30X60 3626

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 150,000 VNĐ/m2

  CATALAN 30X60 3626

  Giá: 150,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 30X60 3628

  CATALAN 30X60 3628

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng, Xám
  • Bề Mặt: Bóng Kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 150,000 VNĐ/m2

  CATALAN 30X60 3628

  Giá: 150,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 30X60 3629

  CATALAN 30X60 3629

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 150,000 VNĐ/m2

  CATALAN 30X60 3629

  Giá: 150,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36003 (Bộ M03-04) 

  Gạch TTC 30×60 WM36003 – Thuộc bộ gạch WM03-04 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 WM36003 (Gạch màu Nhạt) thuộc bộ gạch M03-04 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36003

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36004

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36003

  Gạch nền – Mã số FM-33004

  Giá: 155,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36004 (Bộ M03-04) 

  Gạch TTC 30×60 WM36004 – Thuộc bộ gạch WM03-04 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 WM36004 (Gạch màu Đậm) thuộc bộ gạch M03-04 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36003

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36004

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36003

  Gạch nền – Mã số FM-33004

  Giá: 155,000 VNĐ/m2
 • 3045PHALE001

  Gạch Đồng Tâm 3045PHALE001:

  • Kích thước: 30 x 45 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 158,000 VNĐ184,000 VNĐ/m2

  3045PHALE001

  Giá: 158,000 VNĐ184,000 VNĐ/m2
 • 3045HAIVAN002

  Gạch Đồng Tâm 3045HAIVAN002:

  • Kích thước: 30 x 45 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng, Xám
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 158,000 VNĐ184,000 VNĐ/m2

  3045HAIVAN002

  Giá: 158,000 VNĐ184,000 VNĐ/m2
 • 3045ROCA001

  Gạch Đồng Tâm 3045ROCA001:

  • Kích thước: 30 x 45 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng, Xám
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 158,000 VNĐ184,000 VNĐ/m2

  3045ROCA001

  Giá: 158,000 VNĐ184,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36001 (Bộ M01-02)

  Gạch TTC 30×60 WM36001 – Thuộc bộ gạch M01-02 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch TTC 30×60 WM36001 (Gạch màu Nhạt) thuộc bộ gạch TTC M01-02 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36001

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36002

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36001

  Gạch nền – Mã số FM-33002

  Giá: 165,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36002 (Bộ M01-02)

  Gạch TTC 30×60 WM36002 – Thuộc bộ gạch M01-02 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch TTC 30×60 WM36002 (Gạch màu Đậm) thuộc bộ gạch TTC M01-02 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36001

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36002

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36001

  Gạch nền – Mã số FM-33002

  Giá: 165,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36007 (Bộ M07-08) 

  Gạch TTC 30×60 WM36007 – Thuộc bộ gạch M07-08 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Xám
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Bộ gạch M07-08 hãng TTC.:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36007

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36008

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36007

  Gạch nền – Mã số FM-33008

  Giá: 165,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36008 (Bộ M07-08) 

  Gạch TTC 30×60 WM36008 – Thuộc bộ gạch M07-08 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám Đen
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Bộ gạch M07-08 hãng TTC.:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36007

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36008

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36007

  Gạch nền – Mã số FM-33008

  Giá: 165,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 30X60 3627

  CATALAN 30X60 3626

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Nâu, Trắng, Xám, Đỏ
  • Bề Mặt: Bóng Kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 185,000 VNĐ/m2

  CATALAN 30X60 3627

  Giá: 185,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 30X60 3630

  CATALAN 30X60 3630

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Nâu, Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 185,000 VNĐ/m2

  CATALAN 30X60 3630

  Giá: 185,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DM36003 (Bộ M03-04) 

  Gạch TTC 30×60 DM36003 – Thuộc bộ gạch M03-04 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng – Xám
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 DM36003 (Gạch Điểm) thuộc bộ gạch M03-04 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36003

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36004

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36003

  Gạch nền – Mã số FM-33004

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • DB36053 (Bộ TTC WB53-54)

  Gạch TTC 30×60 DB36053 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Ghi – Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B53-54 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36053

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36054

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36053

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33054

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2

  DB36053 (Bộ TTC WB53-54)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • 3060VENU001LA

  Gạch Đồng Tâm 3060VENU001LA:

  • Kích thước: 30 x 60cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng, Xám
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 205,000 VNĐ238,000 VNĐ/m2

  3060VENU001LA

  Giá: 205,000 VNĐ238,000 VNĐ/m2
 • 3060ONIX010

  Gạch Đồng Tâm 3060ONIX010:

  • Kích thước: 30 x 60cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 205,000 VNĐ238,000 VNĐ/m2

  3060ONIX010

  Giá: 205,000 VNĐ238,000 VNĐ/m2
 • 3060ONIX012

  Gạch Đồng Tâm 3060ONIX012:

  • Kích thước: 30 x 60cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Đồng Tâm

  Gạch Xinh còn cung cấp nhiều mẫu gạch lát nền Đồng Tâm khác tại: Gạch Đồng Tâm (Bấm vào đây)

  Giá: 205,000 VNĐ238,000 VNĐ/m2

  3060ONIX012

  Giá: 205,000 VNĐ238,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DB36005 (Bộ B05-06)

  Gạch TTC 30×60 DB36005 – Thuộc bộ gạch WB05-06 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng.
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch B05-06 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36005

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36006

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36005

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33006

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DB36037 (Bộ B37-38)

  Gạch TTC 30×60 DB36037 – Thuộc bộ gạch WB37-38 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu – Kem
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Gạch TTC 30×60 DB36037 (Gạch viên Điểm) thuộc bộ gạch TTC WB37-38 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36037

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36038

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36037

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33038

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DM36001 (Bộ M01-02)

  Gạch TTC 30×60 DM36001 – Thuộc bộ gạch M01-02 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng – Kem
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 DM36001 (Gạch Điểm) thuộc bộ gạch TTC M01-02 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36001

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36002

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36001

  Gạch nền – Mã số FM-33002

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

   

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DM36007 (Bộ M07-08) 

  Gạch TTC 30×60 DM36007 – Thuộc bộ gạch M07-08 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng – Xám
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 DM36007 (Gạch Điểm) thuộc bộ gạch M07-08 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36007

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36008

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36007

  Gạch nền – Mã số FM-33008

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DB36031 (Bộ TTC B31-32)

  Gạch TTC 30×60 DB36031 – Thuộc bộ gạch WB31-32 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Xanh Lá
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Bộ gạch WB31-32 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36031

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36032

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36031

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33032

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • Gạch Đồng Tâm 30×60 NHATRANG-001LA (Nhẵn Mịn)

  Gạch Đồng Tâm 30×60 NHATRANG001:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Kem – Vân Cát
  • Bề Mặt: Nhẵn Mịn
  Giá: 210,000 VNĐ253,000 VNĐ/m2

  Gạch Đồng Tâm 30×60 NHATRANG-001LA (Nhẵn Mịn)

  Giá: 210,000 VNĐ253,000 VNĐ/m2
 • DB36051 (Bộ TTC WB51-52)

  Gạch TTC 30×60 DB36051 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng – Kem
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B51-52 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36051

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36052

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36051

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33052

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  DB36051 (Bộ TTC WB51-52)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 40X80 4503 (Bóng kính)

  CATALAN 40X80 4503 (Bóng kính)

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng, Đỏ
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  CATALAN 40X80 4503 (Bóng kính)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 40X80 4504 (Bóng kính)

  CATALAN 40X80 4504 (Bóng kính)

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Trắng, Đỏ
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  CATALAN 40X80 4504 (Bóng kính)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 40X80 4505 (Bóng kính)

  CATALAN 40X80 4505 (Bóng kính)

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  CATALAN 40X80 4505 (Bóng kính)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 40X80 4603 (Bóng kính)

  CATALAN 40X80 4603 (Bóng kính)

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Xám, Trắng
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  CATALAN 40X80 4603 (Bóng kính)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • CATALAN 40X80 4604 (Bóng kính)

  CATALAN 40X80 4604 (Bóng kính)

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Chức năng: Ốp tường
  • Chất Liệu: Ceramic
  • Tông màu: Xám, Trắng
  • Bề Mặt: Bóng kính
  • Thương hiệu: Catalan
  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  CATALAN 40X80 4604 (Bóng kính)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2

Gạch Xinh cung cấp nhiều mẫu gạch ốp tường men Ceramic đẹp, chất lượng

Sáng kiến khởi đầu từ những khối óc thông minh. Tại Gạch Xinh, chúng tôi tự hào vì cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp cuộc sống mọi người đẹp đẽ hơn, xanh tươi hơn và lành mạnh hơn. Những thành tựu của chúng tôi cho thấy sự kiên trì, sự cải thiện không ngừng và sự sáng tạo của chúng tôi đã được tưởng thưởng. Điển hình là sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng với dòng gạch ốp tường men Ceramic, gạch ốp tường Porcelain

Gạch Xinh hiện cung cấp những loại gạch ốp tường men Ceramic nào?

Với sự hợp tác cùng các cơ sở sản xuất uy tín, chúng tôi phục vụ khách hàng lớn ở các thị trường chủ chốt, với các dòng gạch ốp tường giá rẻ nhập khẩu từ Châu Á, như Singapore, Úc, Campuchia, Indonesia, Phillipin, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu và Châu Mỹ.

Vì sao quý khách hàng nên mua gạch ốp tường men Ceramic tại Gạch Xinh?

Tại Gạch Xinh, 10 năm qua chúng tôi xây dựng nền tảng cho thành công của mình trong ngành công nghiệp sản xuất gạch ốp tường men Ceramic chất lượng. Chúng tôi đã đầu tư vào công nghệ, mở rộng năng suất, cải tiến và trau dồi kỹ năng của mình để trở nên lớn mạnh hơn nữa trên thế giới.

Chính sách bán hàng của Gạch Xinh

 1. Cam kết toàn bộ sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng, chất lượng, có tuổi thọ cao đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
 2. Đền bù 200% nếu quý khách hàng phát hiện chúng tôi bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
 3. Thời gian bảo hành sản phẩm từ 1 – 2 năm (tùy từng sản phẩm mà chế độ bảo hành và hậu mãi sẽ khác nhau).
 4. Hỗ trợ khách hàng khắc phục trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất.
 5. Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết; mua hàng tại Gạch Xinh chỉ có lợi trở lên!

[button size=”medium” style=”primary” text=”Gạch Xinh cung cấp nhiều mẫu ốp tường Viglacera đẹp, chất lượng ” link=”https://gachxinh.com/gach-op-tuong-viglacera/” target=”_blank”]

[button size=”medium” style=”primary” text=”Báo giá gạch ốp tường 30×60 chính hãng tại Showroom” link=”https://gachxinh.com/gach-30×60/” target=”_blank”]

Menu chính

Logo Web1