Hiển thị một kết quả duy nhất

200,000/㎡
-16%
250,000 210,000/㎡
-12%
260,000 230,000/㎡
210,000/㎡
028.73041616