Banner thiết bị vệ sinh Gạch Xinh

Thiết Bị Vệ Sinh Cotto

139 thiet bi ve sinh cotto C1332VN
Lễ lớn - Giảm 5%
Bồn Cầu 2 Khối
3,406,000  /cái
138 thiet bi ve sinh cotto C1331VN
Lễ lớn - Giảm 6%
Bồn Cầu 2 Khối
3,185,000  /cái
127 thiet bi ve sinh cotto C1391VN
Lễ lớn - Giảm 10%
Bồn Cầu 2 Khối
4,602,000  /cái
107 thiet bi ve sinh cotto C15017
Lễ lớn - Giảm 13%
Bồn Cầu 2 Khối
7,540,000  /cái
108 thiet bi ve sinh cotto C15007
Lễ lớn - Giảm 13%
Bồn Cầu 2 Khối
7,540,000  /cái
109 thiet bi ve sinh cotto COTTO C1451
Lễ lớn - Giảm 29%
559,000  /cái
103 thiet bi ve sinh cotto C1015
Lễ lớn - Giảm 14%
Bồn Cầu 1 Khối
6,474,000  /cái
104 thiet bi ve sinh cotto C12027
Bồn Cầu 2 Khối
8,690,000  /cái
105 thiet bi ve sinh cotto C13507
Lễ lớn - Giảm 12%
Bồn Cầu 2 Khối
9,320,000  /cái
106 thiet bi ve sinh cotto C12247
Lễ lớn - Giảm 9%
Bồn Cầu 2 Khối
5,655,000  /cái
73 thiet bi ve sinh cotto C13961
Lễ lớn - Giảm 13%
Bồn Cầu 2 Khối
2,262,000  /cái
74 thiet bi ve sinh cotto C1995
Lễ lớn - Giảm 20%
4,632,000  /cái
69 thiet bi ve sinh cotto C12017
Lễ lớn - Giảm 13%
Bồn Cầu 2 Khối
10,465,000  /cái
70 thiet bi ve sinh cotto C1387
Lễ lớn - Giảm 14%
Bồn Cầu 2 Khối
3,341,000  /cái
71 thiet bi ve sinh cotto C13882
Lễ lớn - Giảm 6%
Bồn Cầu 2 Khối
3,666,000  /cái
72 thiet bi ve sinh cotto C1371
Lễ lớn - Giảm 14%
Bồn Cầu 2 Khối
2,496,000  /cái
68 thiet bi ve sinh cotto C12607
Lễ lớn - Giảm 13%
Bồn Cầu 2 Khối
10,049,000  /cái
65 thiet bi ve sinh cotto C17027
Lễ lớn - Giảm 14%
Bồn Cầu 2 Khối
6,279,000  /cái
141 thiet bi ve sinh cotto C0237
Lễ lớn - Giảm 11%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,677,000  /cái
143 thiet bi ve sinh cotto C0107
Lễ lớn - Giảm 13%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,469,000  /cái
128 thiet bi ve sinh cotto C0285 C4201
Lễ lớn - Giảm 12%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
3,239,000  /cái
110 thiet bi ve sinh cotto C0237 C411
Lễ lớn - Giảm 15%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
2,717,000  /cái
62 thiet bi ve sinh cotto C0110
Lễ lớn - Giảm 11%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,677,000  /cái
56 thiet bi ve sinh cotto C0240
Lễ lớn - Giảm 26%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,390,000  /cái
58 thiet bi ve sinh cotto SC01027
Lễ lớn - Giảm 10%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
3,770,000  /cái
54 thiet bi ve sinh cotto C021
Lễ lớn - Giảm 11%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,677,000  /cái
46 thiet bi ve sinh cotto C02717
Lễ lớn - Giảm 12%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
2,093,000  /cái
42 thiet bi ve sinh cotto C0003
Lễ lớn - Giảm 14%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,885,000  /cái
43 thiet bi ve sinh cotto C02507
Lễ lớn - Giảm 10%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
2,509,000  /cái
45 thiet bi ve sinh cotto C02137
Lễ lớn - Giảm 12%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
2,093,000  /cái
38 thiet bi ve sinh cotto C0107 C411
Lễ lớn - Giảm 15%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
2,533,000  /cái
39 thiet bi ve sinh cotto C014 C411
Lễ lớn - Giảm 19%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
2,184,000  /cái
40 thiet bi ve sinh cotto C013 C404
Lễ lớn - Giảm 24%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,196,000  /cái
34 thiet bi ve sinh cotto C014 C4201
Lễ lớn - Giảm 22%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,781,000  /cái
35 thiet bi ve sinh cotto C014
Lễ lớn - Giảm 19%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,131,000  /cái
36 thiet bi ve sinh cotto C002
Lễ lớn - Giảm 21%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
624,000  /cái
37 thiet bi ve sinh cotto C2037 C411
Lễ lớn - Giảm 15%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
2,710,000  /cái
33 thiet bi ve sinh cotto C005
Lễ lớn - Giảm 16%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
832,000  /cái
145 thiet bi ve sinh cotto CT522F
Lễ lớn - Giảm 15%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
2,470,000  /cái
146 thiet bi ve sinh cotto CT276C16WS
Lễ lớn - Giảm 13%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
8,736,000  /cái
147 thiet bi ve sinh cotto CT2147E
Lễ lớn - Giảm 15%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
2,639,000  /cái
124 thiet bi ve sinh cotto Z44 HM
Lễ lớn - Giảm 20%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
1,192,000  /cái
125 thiet bi ve sinh cotto Z71 HM
Lễ lớn - Giảm 22%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
1,001,000  /cái
120 thiet bi ve sinh cotto Z84 HM
Lễ lớn - Giảm 10%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
1,071,000  /cái
121 thiet bi ve sinh cotto Z89 HM
Lễ lớn - Giảm 20%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
1,512,000  /cái
122 thiet bi ve sinh cotto Z88 HM
Lễ lớn - Giảm 20%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
1,512,000  /cái
123 thiet bi ve sinh cotto Z66 HM
Lễ lớn - Giảm 20%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
1,352,000  /cái
115 thiet bi ve sinh cotto CT2085W
Lễ lớn - Giảm 12%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
14,872,000  /cái
118 thiet bi ve sinh cotto CT2048WS
Lễ lớn - Giảm 12%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
9,232,000  /cái
113 thiet bi ve sinh cotto CT527W
Lễ lớn - Giảm 12%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
9,672,000  /cái
114 thiet bi ve sinh cotto CT2047WS
Lễ lớn - Giảm 12%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
9,232,000  /cái
112 thiet bi ve sinh cotto CT334A
Lễ lớn - Giảm 17%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
2,392,000  /cái
93 thiet bi ve sinh cotto CT2147A
Lễ lớn - Giảm 15%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
2,470,000  /cái
94 thiet bi ve sinh cotto CT2149WS
Lễ lớn - Giảm 13%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
8,580,000  /cái
89 thiet bi ve sinh cotto CT2052A
Lễ lớn - Giảm 16%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
2,587,000  /cái
90 thiet bi ve sinh cotto CT366A
Lễ lớn - Giảm 18%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
1,794,000  /cái
91 thiet bi ve sinh cotto CT2018A
Lễ lớn - Giảm 15%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
2,197,000  /cái
92 thiet bi ve sinh cotto CT360N
Lễ lớn - Giảm 15%
Sen Tắm - Vòi Hoa Sen
3,393,000  /cái
142 thiet bi ve sinh cotto COTTO C411
Lễ lớn - Giảm 18%
1,053,000  /cái
144 thiet bi ve sinh cotto COTTO C404
Lễ lớn - Giảm 29%
559,000  /cái
140 thiet bi ve sinh cotto C4201
Lễ lớn - Giảm 27%
Phụ Kiện Phòng Tắm
650,000  /cái
136 thiet bi ve sinh cotto CT681
Lễ lớn - Giảm 24%
Phụ Kiện Phòng Tắm
676,000  /cái
137 thiet bi ve sinh cotto CT6810
Lễ lớn - Giảm 50%
Phụ Kiện Phòng Tắm
195,000  /cái
119 thiet bi ve sinh cotto CT683HM
Lễ lớn - Giảm 25%
Phụ Kiện Phòng Tắm
520,000  /cái
116 thiet bi ve sinh cotto CT475SS HM
Lễ lớn - Giảm 10%
Phụ Kiện Phòng Tắm
1,157,000  /cái
117 thiet bi ve sinh cotto CT474N S HM
Lễ lớn - Giảm 15%
Phụ Kiện Phòng Tắm
1,267,000  /cái
101 thiet bi ve sinh cotto CT471SL
Lễ lớn - Giảm 30%
Phụ Kiện Phòng Tắm
481,000  /cái
102 thiet bi ve sinh cotto CT471SS
Lễ lớn - Giảm 30%
Phụ Kiện Phòng Tắm
481,000  /cái
97 thiet bi ve sinh cotto CT993H
Lễ lớn - Giảm 10%
Phụ Kiện Phòng Tắm
621,000  /cái
98 thiet bi ve sinh cotto CT993K
Lễ lớn - Giảm 10%
Phụ Kiện Phòng Tắm
711,000  /cái
99 thiet bi ve sinh cotto CT666K
Lễ lớn - Giảm 28%
Phụ Kiện Phòng Tắm
494,000  /cái
100 thiet bi ve sinh cotto CT666N
Lễ lớn - Giảm 32%
Phụ Kiện Phòng Tắm
403,000  /cái

1. Thương hiệu quốc gia về thiết bị vệ sinh – Cotto

Cotto là thương hiệu thiết bị vệ sinh nổi tiếng đến từ Thái Lan. Cotto được nhiều người biết đến bởi mọi thiết bị đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ “xanh”. Sản phẩm của Cotto  an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. 

Đặc biệt mỗi thiết bị luôn được kiểm duyệt, cấp phép, cấp chứng nhận chất lượng trước khi bán ra thị trường. Điều này đã làm nên một thương hiệu Cotto uy tín, chuyên nghiệp, nhiều người dùng tin tưởng và ủng hộ.

2. Phân biệt thiết bị vệ sinh Cotto chính hãng

Với một thương hiệu ăn khách như Cotto thì không thể tránh khỏi việc xuất hiện các hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Vì vậy, khi mua thiết bị vệ sinh Cotto, bạn cần lưu ý đến những điều sau:

 • Xem kỹ mã hàng và số lô sản phẩm: xem chi tiết thông tin được thể hiện trên sản phẩm Cotto, vì mỗi sản phẩm được đều được quy định với mã vạch riêng biệt, và có đính kèm theo lô sản xuất từng loại. Đây là bí quyết mua hàng tối thiểu nhất bạn nên nhớ cho mình.
 • Tem dán và logo: sản phẩm có sử dụng tem chống giả rõ ràng, màu sắc đều nhau, thể hiện rõ nét. Logo có tên nhà sản xuất, nét liền, những sản phẩm hàng giả thường có màu sắc nhợt nhạt, hoặc thậm chí không dán logo.
 • Xem thời gian bảo hành: tất cả các sản phẩm Cotto đều có thời gian bảo hành riêng. Nếu là hàng trôi nổi thường sẽ không có phiếu bảo hành.
 • Chú ý đến giá sản phẩm: đây là điều quan trọng bạn cũng cần cân nhắc. Mặc dù thương hiệu tập trung vào phân khúc bình dân nhưng không phải sản phẩm nào cũng có giá quá rẻ. Vì vậy, bạn nên tham khảo bảng giá thiết bị vệ sinh Cotto tại Gạch Xinh để nắm bắt thông tin chính xác nhất.

Đặc biệt, để tránh tình trạng mua trúng hàng giả, lời khuyên dành cho bạn đó là nên tìm chọn cơ sở cung cấp thiết bị vệ sinh uy tín để đảm bảo sản phẩm chính hãng, chất lượng cũng như mức giá hợp lý nhất.

3. Gạch Xinh – Đại Lý Thiết Bị Vệ Sinh Viglacera Chính Thức

Hiện tại, Gạch Xinh là đại lý phân phối thiết bị vệ sinh Cotto lâu đời tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Cửa hàng cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng trong từng khâu dịch vụ. Gạch Xinh sở hữu những thế mạnh vượt trội gồm: 

Phân phối thiết bị vệ sinh Cotto chính hãng

Thiết bị vệ sinh Cotto mà cửa hàng cung cấp đểu là hàng chính hãng, 100% đã được kiểm định chất lượng. Kể từ khi thành lập, chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu và nói không với hàng giả, hàng nhái. Bởi vậy, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm, tin tưởng khi mua và lắp đặt thiết bị. 

Chúng tôi cam kết về chính sách đổi trả, chế độ bảo hành sản phẩm lâu dài lên đến 3 năm, miễn phí vận chuyển trong nội thành TP.HCM

Cửa hàng áp dụng mức giá ưu đãi

Tại Gạch Xinh mức giá thiết bị vệ sinh Cotto vô cùng hợp lý, phù hợp với hầu hết mọi người dùng. Cửa hàng nhập sản phẩm tại xưởng sản xuất không qua trung gian. Đồng thời, chúng tôi cũng là đại lý chính hãng nên mức giá bán thường thấp hơn các đơn vị khác. 

Chính sách vận chuyển, lắp đặt chuyên nghiệp

Gạch Xinh cam kết nỗ lực làm hài lòng khách hàng, giao hàng miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng trong nội thành TPHCM. Giao hàng nhanh, đúng mẫu mã và chất lượng kèm giấy tờ đầy đủ. Ngoài ra, những khách hàng ở TPHCM còn được hỗ trợ lắp đặt thiết bị với mức chi phí ưu đãi. 

Những câu hỏi thường gặp

 • Bồn cầu Cotto: Bồn cầu Cotto là sản phẩm rất nổi bật của thương hiệu này. Cotto đã tích hợp rất nhiều tính năng hiện đại, cao cấp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm như: công nghệ Hygienic Easy Clean chống bám bẩn vượt trội, công nghệ tiết kiệm nước với 2 chế độ xả, công nghệ nắp điện tử đối với dòng bồn cầu thông minh…giúp người sử dụng có được những trải nghiệm tốt nhất.
 • Chậu rửa Cotto: Chậu rửa Cotto được phủ lớp men trắng bóng mặt ngoài, có tác dụng chống bám bẩn, chống khuẩn vô cùng hiệu quả. Sản phẩm còn được thiết kế tạo hình rộng vành và sâu, giúp giảm thiểu tình trạng bắn nước ra ngoài, mang lại không gian luôn sạch thoáng.
 • Sen tắm Cotto: Sản phẩm sen tắm Cotto được cấu tạo từ chất liệu đồng thau an toàn, lớp ngoài có mạ NI/Cr sáng bóng, chống gỉ, chống bẩn vô cùng hiệu quả. Sản phẩm gồm 2 loại: sen tắm cây và sen tắm thường. Thiết kế  tiện lợi và dễ dàng sử dụng. Đặc biệt, đối với bát sen tắm Cotto, còn được tích hợp công nghệ Ati-bacteria vô cùng an toàn cho sức khỏe người dùng.
 • Bồn tắm Cotto: Bồn tắm Cotto được làm từ chất liệu cao cấp, vô cùng tốt trong việc chống bám bẩn, chống khuẩn cao. Thiết kế sản phẩm cũng rất gọn và đẹp,\ phù hợp ở những không gian hiện đại, đẳng cấp. Một số bồn tắm Cotto còn được tích hợp chức năng massage, giúp cơ thể thư giãn sau một ngày dài bận rộn, mệt mỏi.

Hiện nay, Gạch Xinh là showroom thiết bị vệ sinh đảm bảo uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu. Hệ thống showroom này không chỉ sở hữu tính sang trọng, hiện đại mà còn nổi tiếng với chất lượng sản phẩm hoàn hảo. Gạch Xinh hiện đang trở thành đại ký chính hãng của nhiều thương hiệu thiết bị vệ sinh lớn như: ToTo, Inax, Viglacera, Caesar, American Standard… 

Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động và xây dựng được vị thế vững chắc trên thị trường. Khi mua hàng tại Gạch Xinh, quý khách hàng có cơ hội nhận nhiều ưu đãi.

Tìm kiếm một địa chỉ cung cấp thiết bị vệ sinh Cotto tphcm chính hãng, chất lượng với giá thành sát với gốc luôn là điều mà khách hàng mong muốn. Gạch Xinh luôn đặt những tiêu chí này lên hàng đầu và xây dựng dịch vụ bán hàng tốt nhất. Sử dụng dịch vụ của Gạch Xinh khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau đây:  

 • Sản phẩm cam kết là hàng chính hãng, mới 100%
 • Miễn phí vận chuyển dành cho tất cả sản phẩm tại khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh
 • Hàng được đổi trả theo đúng quy định nếu bị lỗi do nhà sản xuất
 • Nhận giao hàng tất cả các sản phẩm thiết bị vệ sinh trên toàn quốc
 • Mua thiết bị vệ sinh Cotto khuyến mãi diễn ra thường xuyên

Gạch Xinh là showroom thiết bị vệ sinh Cotto  uy tín hàng đầu, hoạt động với mong muốn mãnh liệt là thay đổi toàn bộ bộ mặt của ngành hàng bán lẻ tại nước ta. Mục đích là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng . Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, đam mê sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn được mẫu sản phẩm ưng ý nhất cho tổ ấm của mình

Niềm đam mê của Gạch Xinh là mang đến cho ngôi nhà không gian phòng tắm hoàn hảo nhất. Tất cả các thiết bị vệ sinh American Standard đều đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý.

Để nhận được sự tư vấn và tham khảo về giá thiết bị vệ sinh American Standard hãy liên hệ đến hotline Gạch Xinh số : 039 9999 454 hoặc đến trực tiếp showroom Gạch Xinh tại 590/12 đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Logo

Liên hệ nhận tư vấn Gạch và Thiết bị Vệ Sinh nhanh chóng!