039 9999 454

Lavabo Đặt Bàn

Lavabo Đặt Bàn các Thương Hiệu

Lễ lớn - Giảm 42%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
520,000  /cái
Lễ lớn - Giảm 35%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
620,000  /cái
Lễ lớn - Giảm 42%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
720,000  /cái
Lễ lớn - Giảm 15%
800,000  /cái
Lễ lớn - Giảm 16%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
832,000  /cái
Lễ lớn - Giảm 16%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
832,000  /cái
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
850,000  /cái
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
850,000  /cái
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
850,000  /cái
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
950,000  /cái
L501c
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
990,000  /cái
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,030,000  /cái
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,050,000  /cái
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,050,000  /cái
Lễ lớn - Giảm 18%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,053,000  /cái
Lễ lớn - Giảm 18%
Chậu Rửa Mặt - Lavabo
1,053,000  /cái
Xem thêm

Chậu rửa mặt đặt bàn, hay còn gọi là chậu rửa mặt dương bàn – là một loại thiết bị nhà tắm tiện dụng (không phải cúi người quá thấp khi sử dụng), và có tính trang trí, thẩm mỹ cao hơn các dòng lavabo khác.