Những nguyên tắc bảo mật của gachxinh.com

Hoạt động của Gạch xinh được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa Quý khách với công ty chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi, Gạch xinh luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

  1. Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu của Quý khách và thực hiện các dịch vụ của chúng tôi.
  2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.
  3. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các đại lý của chúng tôi khi được pháp luật cho phép.
  4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.
  5. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chúng tôi chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.
  6. Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật.
  7. Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của Quý khách.
  8. Tất cả các đại lý thuộc công ty Gạch xinh Việt Nam, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, Gạch xinh VN muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.

Bảo mật là công việc của chúng tôi

Mục này quy định các nội dung chi tiết về cách chúng tôi xử lý đối với các thông tin cá nhân mà Quý khách có thể muốn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng thông tin và tài liệu

Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các đại lý và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ đại lý nào của Gạch xinh VN cung cấp một cách hợp pháp. Các tài liệu đăng tải trên những trang này không nhằm phục vụ cho các cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại các quốc gia giới hạn việc cung cấp của các sản phẩm này của chúng tôi. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.

Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và Quý khách không nên dựa trên các thông tin đăng tải trên những trang đó vì mục đích này. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

Bản quyền và thương hiệu

Công ty là chủ sở hữu của các thưong hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ hiển thị trên trang web này. Những người sử dụng không được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ này nếu không được công ty cho phép bằng văn bản.

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được công ty chấp thuận trước bằng văn bản.

Không đảm bảo

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Các trang web liên kết

Công ty và bất kỳ thành viên nào khác của Gạch xinh VN không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

Thư điện tử

Công ty không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến công ty qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho công ty, hoặc nếu công ty gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. công ty không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Truyền tải qua Internet

Do tính chất của Internet, các lượt truy cập có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Gạch xinh VN không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của công ty gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và các lượt truy cập mà Quý khách gửi.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng công ty sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý tại Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.

Cam kết về bảo mật

Quý khách nên bảo vệ Tên sử dụng và Mật khẩu duy nhất của mình bằng cách bảo mật những thông tin này. Không bao giờ viết những thông tin này ra hoặc chia sẻ thông tin này với người khác. Gạch xinh VN sẽ không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp mật khẩu tài khoản trực tuyến nhằm đảm bảo rằng Quý khách là người duy nhất nắm giữ thông tin này.

Thu thập những thông tin cá nhân

Vào bất kỳ lúc nào Quý khách muốn chúng tôi ngưng gửi thư trực tiếp, vui lòng liên hệ Hotline 0986 710 732 . Chúng tôi sẽ miễn phí thực hiện yêu cầu của Quý khách và đảm bảo rằng Quý khách sẽ không nằm trong danh sách gửi thư khuyến mại tiếp thị trực tiếp trong tương lai.