fbpx
Combo Thiết Bị Vệ Sinh VIGLACERA giá chỉ 3,306,200 VNĐ

Gạch ốp tường TTC

 • Giá: Liên hệ/㎡

  Gạch TTC WB36056

  Giá: Liên hệ/㎡
 • Giá: Liên hệ/㎡

  Gạch TTC WB36055

  Giá: Liên hệ/㎡
 • DB36051 (Bộ TTC WB51-52)

  Gạch TTC 30×60 DB36051 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng – Kem
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B51-52 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36051

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36052

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36051

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33052

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: Liên hệ/m2

  DB36051 (Bộ TTC WB51-52)

  Giá: Liên hệ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36005 (Bộ B05-06)

  Gạch TTC 30×60 WB36005 – Thuộc bộ gạch WB05-06 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng.
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch B05-06 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36005

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36006

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36005

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33006

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36006 (Bộ B05-06)

  Gạch TTC 30×60 WB36006 – Thuộc bộ gạch WB05-06 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng.
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch B05-06 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36005

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36006

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36005

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33006

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36031 (Bộ B31-32)

  Gạch TTC 30×60 WB36031 – Thuộc bộ gạch WB31-32 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB31-32 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36031

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36032

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36031

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33032

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36032 (Bộ B31-32)

  Gạch TTC 30×60 WB36032 – Thuộc bộ gạch WB31-32 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xanh Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB31-32 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36031

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36032

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36031

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33032

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36037 (Bộ B37-38)

  Gạch TTC 30×60 WB36037 – Thuộc bộ gạch WB37-38 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu – Kem
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC WB37-38 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36037

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36038

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36037

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33038

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WB36038 (Bộ B37-38)

  Gạch TTC 30×60 WB36038 – Thuộc bộ gạch WB37-38 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC WB37-38 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36037

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36038

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36037

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33038

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • WB36054 (Bộ TTC WB53-54)

  Gạch TTC 30×60 WB36054 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Ghi – Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B53-54 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36053

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36054

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36053

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33054

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2

  WB36054 (Bộ TTC WB53-54)

  Giá: 145,000 VNĐ/m2
 • Giá: 145,000 VNĐ/㎡

  WB36059 (Bộ TTC B59-60)

  Giá: 145,000 VNĐ/㎡
 • Gạch TTC 30×60 WM36001 (Bộ M01-02)

  Gạch TTC 30×60 WM36001 – Thuộc bộ gạch M01-02 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch TTC 30×60 WM36001 (Gạch màu Nhạt) thuộc bộ gạch TTC M01-02 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36001

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36002

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36001

  Gạch nền – Mã số FM-33002

  Giá: 155,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36002 (Bộ M01-02)

  Gạch TTC 30×60 WM36002 – Thuộc bộ gạch M01-02 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng
  • Bề Mặt: Nhám Chống Trơn

  Gạch TTC 30×60 WM36002 (Gạch màu Đậm) thuộc bộ gạch TTC M01-02 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36001

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36002

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36001

  Gạch nền – Mã số FM-33002

  Giá: 155,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36003 (Bộ M03-04) 

  Gạch TTC 30×60 WM36003 – Thuộc bộ gạch WM03-04 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 WM36003 (Gạch màu Nhạt) thuộc bộ gạch M03-04 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36003

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36004

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36003

  Gạch nền – Mã số FM-33004

  Giá: 155,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36004 (Bộ M03-04) 

  Gạch TTC 30×60 WM36004 – Thuộc bộ gạch WM03-04 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 WM36004 (Gạch màu Đậm) thuộc bộ gạch M03-04 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36003

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36004

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36003

  Gạch nền – Mã số FM-33004

  Giá: 155,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36007 (Bộ M07-08) 

  Gạch TTC 30×60 WM36007 – Thuộc bộ gạch M07-08 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Xám
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Bộ gạch M07-08 hãng TTC.:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36007

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36008

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36007

  Gạch nền – Mã số FM-33008

  Giá: 155,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 WM36008 (Bộ M07-08) 

  Gạch TTC 30×60 WM36008 – Thuộc bộ gạch M07-08 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám Đen
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Bộ gạch M07-08 hãng TTC.:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36007

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36008

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36007

  Gạch nền – Mã số FM-33008

  Giá: 155,000 VNĐ/m2
 • WB36052 (Bộ TTC WB51-52)

  Gạch TTC 30×60 WB36052 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng – Kem
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B51-52 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36051

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36052

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36051

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33052

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36052 (Bộ TTC WB51-52)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WM36016 (Bộ TTC WM15-16)

  Gạch TTC 30×60 WM36016 – Thuộc bộ gạch WM15-16 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám

  Bộ gạch WM15-16 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM36015

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM36016

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM 36015

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WM36016 (Bộ TTC WM15-16)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WM36015 (Bộ TTC WM15-16)

  Gạch TTC 30×60 WM36015 – Thuộc bộ gạch WM15-16 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám

  Bộ gạch WM15-16 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM36015

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM36016

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM 36015

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WM36015 (Bộ TTC WM15-16)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WM36009 (Bộ TTC WM09-10)

  Gạch TTC 30×60 WM36009 – Thuộc bộ gạch WM09-10 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be/ Nâu
  • Bề Mặt: Nhám

  Bộ gạch WM09-10 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM36009

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM36010

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM 36009

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WM36009 (Bộ TTC WM09-10)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WM36010 (Bộ TTC WM09-10)

  Gạch TTC 30×60 WM36010 – Thuộc bộ gạch WM09-10 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be/ Nâu
  • Bề Mặt: Nhám

  Bộ gạch WM09-10 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM36009

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM36010

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM 36009

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WM36010 (Bộ TTC WM09-10)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WB36078 (Bộ TTC WB77-78)

  Gạch TTC 30×60 WB36078 – Thuộc bộ gạch WB77-78 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB77-78 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36077

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36078

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36077

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36078 (Bộ TTC WB77-78)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WB36077 (Bộ TTC WB77-78)

  Gạch TTC 30×60 WB36077 – Thuộc bộ gạch WB77-78 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB77-78 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36077

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36078

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36077

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36077 (Bộ TTC WB77-78)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WB36075 (Bộ TTC WB75-76)

  Gạch TTC 30×60 WB36075 – Thuộc bộ gạch WB75-76 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB75-76 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36075

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36076

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36075

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36075 (Bộ TTC WB75-76)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WB36076 (Bộ TTC WB75-76)

  Gạch TTC 30×60 WB36076 – Thuộc bộ gạch WB75-76 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB75-76 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36075

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36076

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36075

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36076 (Bộ TTC WB75-76)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WB36068 (Bộ TTC WB67-68)

  Gạch TTC 30×60 WB36068 – Thuộc bộ gạch WB67-68 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB67-68 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36067

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36068

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36067

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36068 (Bộ TTC WB67-68)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WB36067 (Bộ TTC WB67-68)

  Gạch TTC 30×60 WB36067 – Thuộc bộ gạch WB67-68 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB67-68 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36067

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36068

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36067

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36067 (Bộ TTC WB67-68)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WB36073 (Bộ TTC WB73-DV73)

  Gạch TTC 30×60 WB36073 – Thuộc bộ gạch WB73-DV73 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB73-DV73  – bao gồm:

  + Gạch viền – Mã số DV73

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB73

  + Gạch đậm – Mã số WB73

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36073 (Bộ TTC WB73-DV73)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • WB36061 (Bộ TTC DV61-WB61)

  Gạch TTC 30×60 WB36061 – Thuộc bộ gạch DV61-WB61  hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch DV61-WB61  – bao gồm:

  + Gạch viền – Mã số DV61

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB61

  + Gạch đậm – Mã số WB61

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2

  WB36061 (Bộ TTC DV61-WB61)

  Giá: 160,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DB36005 (Bộ B05-06)

  Gạch TTC 30×60 DB36005 – Thuộc bộ gạch WB05-06 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng.
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch B05-06 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36005

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36006

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36005

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33006

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DB36037 (Bộ B37-38)

  Gạch TTC 30×60 DB36037 – Thuộc bộ gạch WB37-38 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu – Kem
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Gạch TTC 30×60 DB36037 (Gạch viên Điểm) thuộc bộ gạch TTC WB37-38 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36037

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36038

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36037

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33038

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DM36001 (Bộ M01-02)

  Gạch TTC 30×60 DM36001 – Thuộc bộ gạch M01-02 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Vàng – Kem
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 DM36001 (Gạch Điểm) thuộc bộ gạch TTC M01-02 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36001

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36002

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36001

  Gạch nền – Mã số FM-33002

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

   

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DM36003 (Bộ M03-04) 

  Gạch TTC 30×60 DM36003 – Thuộc bộ gạch M03-04 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng – Xám
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 DM36003 (Gạch Điểm) thuộc bộ gạch M03-04 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36003

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36004

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36003

  Gạch nền – Mã số FM-33004

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DM36007 (Bộ M07-08) 

  Gạch TTC 30×60 DM36007 – Thuộc bộ gạch M07-08 hãng TTC

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng – Xám
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Gạch TTC 30×60 DM36007 (Gạch Điểm) thuộc bộ gạch M07-08 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM-36007

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM-36008

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM-36007

  Gạch nền – Mã số FM-33008

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • Gạch TTC 30×60 DB36031 (Bộ TTC B31-32)

  Gạch TTC 30×60 DB36031 – Thuộc bộ gạch WB31-32 hãng TTC.

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 1.08m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng Xanh Lá
  • Bề Mặt: Nhám (Chống Trơn)

  Bộ gạch WB31-32 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36031

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36032

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36031

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33032

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • DB36053 (Bộ TTC WB53-54)

  Gạch TTC 30×60 DB36053 – Thuộc bộ gạch WB51-52 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Ghi – Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch TTC B53-54 bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB-36053

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB-36054

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB-36053

  + Gạch nền 30×30 – Mã số FN-33054

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2

  DB36053 (Bộ TTC WB53-54)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • DM36015 (Bộ TTC WM15-16)

  Gạch TTC 30×60 DM36015 – Thuộc bộ gạch WM15-16 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Nhám

  Bộ gạch WM15-16 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM36015

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM36016

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM 36015

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2

  DM36015 (Bộ TTC WM15-16)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • DM36009 (Bộ TTC WM09-10)

  Gạch TTC 30×60 DM36009 – Thuộc bộ gạch WM09-10 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be/ Nâu
  • Bề Mặt: Nhám

  Bộ gạch WM09-10 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WM36009

  + Gạch màu Đậm – Mã số WM36010

  + Gạch viên Điểm – Mã số DM 36009

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2

  DM36009 (Bộ TTC WM09-10)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • DV36073 (Bộ TTC WB73-DV73)

  Gạch TTC 30×60 DV36073 – Thuộc bộ gạch WB73-DV73 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB73-DV73  – bao gồm:

  + Gạch viền – Mã số DV73

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB73

  + Gạch đậm – Mã số WB73

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2

  DV36073 (Bộ TTC WB73-DV73)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • DV36061 (Bộ TTC DV61-WB61)

  Gạch TTC 30×60 DV36061 – Thuộc bộ gạch DV61-WB61  hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch DV61-WB61  – bao gồm:

  + Gạch viền – Mã số DV61

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB61

  + Gạch đậm – Mã số WB61

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2

  DV36061 (Bộ TTC DV61-WB61)

  Giá: 200,000 VNĐ/m2
 • DB36077 (Bộ TTC WB77-78)

  Gạch TTC 30×60 DB36077 – Thuộc bộ gạch WB77-78 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Xám
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB77-78 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36077

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36078

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36077

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  DB36077 (Bộ TTC WB77-78)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • DB36075 (Bộ TTC WB75-76)

  Gạch TTC 30×60 DB36075 – Thuộc bộ gạch WB75-76 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB75-76 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36075

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36076

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36075

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  DB36075 (Bộ TTC WB75-76)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • DB36067 (Bộ TTC WB67-68)

  Gạch TTC 30×60 DB36067 – Thuộc bộ gạch WB67-68 hãng TTC:

  • Kích thước: 30 x 60 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Bộ gạch WB67-68 – bao gồm:

  + Gạch màu Nhạt – Mã số WB36067

  + Gạch màu Đậm – Mã số WB36068

  + Gạch viên Điểm – Mã số DB36067

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2

  DB36067 (Bộ TTC WB67-68)

  Giá: 210,000 VNĐ/m2
 • Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48001

  Giá: 220,000 VNĐ/m2
 • WB48003

  Gạch TTC 30×60 WB4803 hãng TTC:

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Be
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48003

  Giá: 220,000 VNĐ/m2
 • WB48004

  Gạch TTC 30×60 WB4804 hãng TTC:

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng, Đỏ
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48004

  Giá: 220,000 VNĐ/m2
 • WB48011

  Gạch TTC 30×60 WB48011 hãng TTC:

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48011

  Giá: 220,000 VNĐ/m2
 • WB48012

  Gạch TTC 30×60 WB48012 hãng TTC:

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng, Đỏ
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48012

  Giá: 220,000 VNĐ/m2
 • WB48014

  Gạch TTC 30×60 WB48014 hãng TTC:

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng, Đỏ
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48014

  Giá: 220,000 VNĐ/m2
 • WB48000

  Gạch TTC 40×80 WB4800 hãng TTC:

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48000

  Giá: 220,000 VNĐ/m2
 • WB48002

  Gạch TTC 40×80 WB4803 hãng TTC:

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Trắng
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48002

  Giá: 220,000 VNĐ/m2
 • WB48005

  Gạch TTC 40×80 WB4805 hãng TTC:

  • Kích thước: 40 x 80 cm
  • Quy Chuẩn: 6 viên/1 thùng = 0,96m2
  • Chức năng: Ốp Tường
  • Chất Liệu: Ceramic (Men)
  • Tông màu: Nâu
  • Bề Mặt: Bóng Kiếng

  Tham khảo các bộ gạch ốp tường TTC khác tại: Gạch Ốp Tường TTC (Bấm vào đây)

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

  WB48005

  Giá: 220,000 VNĐ/m2

Gạch Xinh cung cấp nhiều mẫu gạch ốp tường TTC đẹp, chất lượng

Gạch ốp tường TTC có ưu điểm nổi bật: độ phẳng vượt trội, xương gạch chắc khỏe sáng màu do sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, kích thước và màu sắc đồng đều, sử dụng Engob chống thấm, sử dụng máy in kỹ thuật số của các tập đoàn hàng đầu Châu Âu như Durst, Sacmi,… Dễ dàng trong công tác thi công để khách hàng có được không gian sống hoàn mỹ nhất. Và hiện Gạch Xinh là một trong những đơn vị chuyên phân phối gạch TTC chính hãng tại TP. HCM.

Gạch Xinh hiện cung cấp những mẫu gạch ốp tường TTC nào?

Gạch ốp tường mẫu mã đẹp TTC được biết đến với những sản phẩm gạch porcelain, gạch ceramic, gạch ốp tường Viglacera,… có kích thước đa dạng như gạch 80×80, gạch 60×60, gạch 30×30,… Phù hợp với nhiều không gian kiến trúc nội ngoại thất khác nhau, từ lát nền phòng khách, lát sàn bếp, lát nền phòng ngủ cho tới lát sàn nhà tắm, phòng vệ sinh,… 

Vì sao quý khách hàng nên mua gạch ốp tường TTC tại Gạch Xinh?

Gạch Xinh luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý khách hàng về các sản phẩm thuộc ngành vật liệu xây dựng  

–     Sản phẩm gạch Eurotile: Gạch lát nền, Gạch ốp tường, Gạch trang trí,…

–     Sản phẩm sứ vệ sinh: Bàn cầu sứ, Bồn tiểu sứ nam & nữ, Chậu rửa sứ lavabo,…

–    Các sản phẩm vật liệu xây dựng khác,…

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối sản phẩm thuộc ngành vật liệu xây dựng nói chung và gạch ốp tường mẫu mã đẹp TTC nói riêng tại Việt Nam với đội ngũ nhân viên được đào tạo một cách chuyên nghiệp.

Chúng tôi nỗ lực để tạo ra một tập thể Công ty Gạch Xinh năng động, sáng tạo và đoàn kết, xây dựng công ty trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc. Và tất nhiên mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo dựng được lòng tin bền vững nơi khách hàng.

Mặt khác, các sản phẩm gạch TTC do chúng tôi cung cấp có thiết kế đa dạng về cả kích thước, hoa văn và màu sắc,… đáp ứng đầy đủ thị hiếu của các khách hàng. Bên cạnh đó, các họa tiết trên bề mặt gạch được in theo công nghệ cao, giúp đường vân trở nên sắc nét, có chiều sâu,… kiến tạo nên các không gian sống hiện đại, tinh tế.

gạch ốp tường TTC chất lượng cũng có mức giá khá hợp lý với túi tiền của người tiêu dùng Việt. Đây cũng là vấn đề dễ hiểu bởi đây là dòng gạch cao cấp với chất lượng và độ bền hoàn hảo, các gia đình sẽ không phải sửa chữa, thay mới trong suốt quá trình sử dụng. Do đó, xét về lợi ích kinh tế lâu dài thì dòng gạch này có giá rất tốt.

Chính sách bán hàng của Gạch Xinh

 1. Cam kết toàn bộ sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng, chất lượng, có tuổi thọ cao đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
 2. Đền bù 200% nếu quý khách hàng phát hiện chúng tôi bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
 3. Thời gian bảo hành sản phẩm từ 1 – 2 năm (tùy từng sản phẩm mà chế độ bảo hành và hậu mãi sẽ khác nhau).
 4. Hỗ trợ khách hàng khắc phục trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất.
 5. Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết; mua hàng tại Gạch Xinh chỉ có lợi trở lên! 

Gạch Xinh cung cấp nhiều mẫu gạch ốp tường TTC đẹp, chất lượng

Gạch ốp tường TTC có ưu điểm nổi bật: độ phẳng vượt trội, xương gạch chắc khỏe sáng màu do sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, kích thước và màu sắc đồng đều, sử dụng Engob chống thấm, sử dụng máy in kỹ thuật số của các tập đoàn hàng đầu Châu Âu như Durst, Sacmi,… Dễ dàng trong công tác thi công để khách hàng có được không gian sống hoàn mỹ nhất. Và hiện Gạch Xinh là một trong những đơn vị chuyên phân phối gạch TTC chính hãng tại TP. HCM.

Gạch Xinh hiện cung cấp những mẫu gạch ốp tường TTC nào?

Gạch ốp tường mẫu mã đẹp TTC được biết đến với những sản phẩm gạch porcelain, gạch ceramic, gạch ốp tường Viglacera,… có kích thước đa dạng như gạch 80×80, gạch 60×60, gạch 30×30,… Phù hợp với nhiều không gian kiến trúc nội ngoại thất khác nhau, từ lát nền phòng khách, lát sàn bếp, lát nền phòng ngủ cho tới lát sàn nhà tắm, phòng vệ sinh,… 

Vì sao quý khách hàng nên mua gạch ốp tường TTC tại Gạch Xinh?

Gạch Xinh luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quý khách hàng về các sản phẩm thuộc ngành vật liệu xây dựng  

–     Sản phẩm gạch Eurotile: Gạch lát nền, Gạch ốp tường, Gạch trang trí,…

–     Sản phẩm sứ vệ sinh: Bàn cầu sứ, Bồn tiểu sứ nam & nữ, Chậu rửa sứ lavabo,…

–    Các sản phẩm vật liệu xây dựng khác,…

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối sản phẩm thuộc ngành vật liệu xây dựng nói chung và gạch ốp tường mẫu mã đẹp TTC nói riêng tại Việt Nam với đội ngũ nhân viên được đào tạo một cách chuyên nghiệp.

Chúng tôi nỗ lực để tạo ra một tập thể Công ty Gạch Xinh năng động, sáng tạo và đoàn kết, xây dựng công ty trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc. Và tất nhiên mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo dựng được lòng tin bền vững nơi khách hàng.

Mặt khác, các sản phẩm gạch TTC do chúng tôi cung cấp có thiết kế đa dạng về cả kích thước, hoa văn và màu sắc,… đáp ứng đầy đủ thị hiếu của các khách hàng. Bên cạnh đó, các họa tiết trên bề mặt gạch được in theo công nghệ cao, giúp đường vân trở nên sắc nét, có chiều sâu,… kiến tạo nên các không gian sống hiện đại, tinh tế.

gạch ốp tường TTC chất lượng cũng có mức giá khá hợp lý với túi tiền của người tiêu dùng Việt. Đây cũng là vấn đề dễ hiểu bởi đây là dòng gạch cao cấp với chất lượng và độ bền hoàn hảo, các gia đình sẽ không phải sửa chữa, thay mới trong suốt quá trình sử dụng. Do đó, xét về lợi ích kinh tế lâu dài thì dòng gạch này có giá rất tốt.

Chính sách bán hàng của Gạch Xinh

 1. Cam kết toàn bộ sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng, chất lượng, có tuổi thọ cao đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
 2. Đền bù 200% nếu quý khách hàng phát hiện chúng tôi bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
 3. Thời gian bảo hành sản phẩm từ 1 – 2 năm (tùy từng sản phẩm mà chế độ bảo hành và hậu mãi sẽ khác nhau).
 4. Hỗ trợ khách hàng khắc phục trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do quá trình sản xuất.
 5. Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết; mua hàng tại Gạch Xinh chỉ có lợi trở lên! 

Menu chính

Bạn Đang Tìm Kiếm Đơn Vị Cung Cấp Gạch Và Thiết Bị Vệ Sinh​

Để lại số điện thoại để gachxinh.com gọi lại trong ít phút